Att skiljas med barnen i fokus

Livesänd utbildning under fem tillfällen med utrymme för samtal, frågeställningar och reflektioner i grupp. Vill du göra det bästa möjliga av en svår situation? Vi vill samla föräldrar för att tillsammans prata om hur man kan stötta sina barn igenom en separation. Med...