Om oss

LIVSPULS är en sammanslagning av fristående terapeuter med olika kompetens som samverkar och arbetar tillsammans i olika terapeutiska och behandlande uppdrag, utbildning samt utredning. Var och en driver sitt egna företag, men samlas på verksamhetsplattformen livspuls.com. Grundare av Livspuls är Eva Strömbäck och Ann-Kathrin Missaoui, Stockholm.

Livspuls - Eva Strömbäck

Eva Strömbäck

Min bas är en beteendevetenskaplig utbildning från Stockholms universitet. Den har jag byggt på med bland annat Kognitiv beteendeterapi KBT steg 1, Schematerapi, EFT Emotionellt fokuserad terapi.

Jag har under största delen av mitt liv haft ett stort intresse för hur uppväxt, sociala interaktioner och kulturella miljöer påverkar individen.

Sedan början av 90-talet har jag arbetat med vuxna, barn och hela familjer. Alla har haft sina erfarenheter med sig. De jag mött har haft en blandad bakgrund, med bland annat missbruk, psykisk ohälsa och aggressionsproblematik. Även omständigheterna kring mötena har varierat, med kulturkrockar och skilsmässor med två eller fler viljor. I vissa fall är det personer som förlorat riktningen i livet och i andra personer som upplever livet meningslöst. I alla möten är det viktiga för  mig att möta individ och familj med respekt, vänlighet, nyfikenhet och omsorg.

Relationer, särskilt den mellan barn och föräldrar, är ett viktigt fält för mig. Familjen är ett system där delarna påverkar varandra. Detta följer oss genom livet, att utforska detta och se sambanden ur nya perspektiv kan hjälpa oss att reagera och agera annorlunda. Att få vara delaktig i utvecklingen mot en riktning du önskar är ett förtroende som jag ser som en förmån att få vara med dig i.

I terapin möts vi under förutsägbara ramar i en trygg miljö, där du delar med dig av det som just nu skapar oro/svårigheter i vardagen för dig. Jag har lång erfarenhet, bred kompetens och står med fötterna på jorden, mina kunskaper och erfarenheter delar jag gärna med mig av på ett professionellt och personligt sätt.

På fritiden vistas jag gärna i naturen, dansar, skapar i textil eller läser.

Välkomna att boka in ett samtal med mig.

Ett urval av mina utbildningar:

 • Beteendevetenskap Stockholms universitet 140 p (gamla systemet)
 • Kognitiv beteendeterapi steg 1 Psykologpartner Stockholm
 • Schematerapi Stockholms kognitiva institut
 • EFT Emotionellt fokuserad terapi EFT center i Stockholm
 • ACT acceptance and commitment therapy, ACBS Association for Contextual behavioral Science USA
 • RFT relational frame therapy, ACBS Association for Contextual behavioral Science USA
 • Mim och Theraplay -Stockholms kognitiva institute
 • Utvecklingspsykologi Mittuniversitet Universitet och Stockholms universitet
 • Motiverande samtal- Psykologpartner Stockholm
 • Stödgruppsledarutbildning för barn och föräldrar Hela människan Botkyrka
 • Utbildningar om barn som lever / växer upp i familjer med våld, missbruk och psykisk sjukdom, Karolinska institutet
 • Hedersproblematik och etnologi, Botkyrka kommun och Sandviken- Gävle högskola
 • Tejping Nilsson och Nilsson Uppsala
 • Bra samtal -barns rätt som anhörig, Allmänna barna huset Stockholm
 • Beersleas familje interventioner, Umeå universitet och Skånes landsting
 • Ung och internet, Umeå universitet
 • CARE index
 • Barn i separationskonflikter Centris Lund
 • Samt en mängd kortare utbildningar, är du intresserad av något specifikt så välkommen att kontakta mig.

Jag bedriver mitt psykoterapeutiska arbete under handledning av legitimerad psykoterapeut med handledarutbildning. Jag till lämpar tystnadsplikt.

  Språk:

  svenska, engelska

  Medlem i:

  SEFT, Sverige

  ICEEFT, Kanada

  Kontakta mig:

  e-post: eva.stromback@livspuls.com

  Telefon: 070-433 39 62

  Ann-Kathrin Missaoui

  Ann-Kathrin Missaoui

  Jag är utbildad Socionom och har grundläggande psykoterapiutbildning i Systemisk, Psykodynamisk och KBT inriktning. FFT-Funktionell Familjeterapi och EFT- Emotionellt fokuserad terapi är två av mina större påbyggnadsutbildningar.

  Sedan mitten av 1990 talet har jag jobbat med vuxna, barn, tonåringar, familjer och grupper. Under åren som familjebehandlare/ terapeut har jag fortsatt utbilda och certifiera mig inom olika samtals- och behandlingsmetoder.

  Jag har alltid haft ett genuint intresse för människor, relationer och utveckling. Jag har rest en hel del i världen och bott i olika kulturer, vilket har utvecklat mig som person. Det har vidgat min horisont och gett mig förståelse för andra kulturer och religioner. Jag har arbetat med kulturella olikheter i både familj- och parterapi.

  Jag har även arbetat många år med utagerande tonåringar, missbruk och anhörigstöd vid medberoende och psykisk ohälsa. Det Systemiska perspektivet är därför viktigt för mig. Det förklarar hur vi hänger samman med våra nära och kära och att vårt mående påverkas av de vi lever tillsammans med. Anknytningsteori är den karta jag använder för att förstå varför parrelationen blir olycklig och konfliktfylld, EFT är den metod som jag främst använder i parterapi.

  Jag strävar efter att vara är så autentisk som möjligt i mitt liv. I möten med mina klienter, delar jag med mig av kunskap och erfarenheter på ett personligt men professionellt sätt. Med respekt och ödmjukhet inför din berättelse och livserfarenheter så möts vi i samtalsrummet eller via länk på ett tryggt och förutsägbart sätt.

  Fritidsintressen är familjeliv, skog och natur, personlig utveckling, dans och musik.

  Välkomna att boka in samtal med mig individuellt, som par eller familj.

  Ett urval av mina utbildningar:

  • Socionom examen 1996, Umeå Universitet
  • Grundläggande psykoterapiutbildning KBT, Systemisk, Psykodynamisk, Umeå universitet
  • Systemteoretisk utbildning 5p, Umeå universitet
  • EFT-Emotionell Fokuserad terapi för par, Stockholm EFT Center
  • Barnsamtal, Eva Redemo, Haldor Övreeide
  • KIBB- Kognitiv Integrerar behandling för barn som utsatts för våld, Barnahus
  • Lösningsfokuserad behandlingsmetod
  • IHF Intensiv hemmabaserad Familjebehandling, Humana
  • Barn i separationskonflikter, Centris, Lund
  • Samtal med barn, Centris, Lund
  • MI motiverande samtal
  • ART-Instruktör, ART- institutet Uppsala
  • Utbildningar inom kriminalitet och missbruk, Gunnar Bergström
  • Utvecklingspsykologi, Umeå Universitet
  • Signs of Safety, Stockholm, Ophelia Mac-Kwashie
  • Gruppledarutbildning, Teenage power program
  • Spanska, Brahe skolan,Barcelona
  • Spanska, Universitetet i Havanna, Kuba

  Jag bedriver mitt psykoterapeutiska arbete under handledning av legitimerad psykoterapeut med handledarutbildning. Jag tillämpar tystnadsplikt.

  Språk:

  svenska, engelska, spanska

  Medlem i:

  SEFT, Sverige

  ICEEFT i Kanada

  Kontakta mig:

  e-post: ann-kathrin.missaoui@livspuls.com

  Telefon: 073-600 16 86

  Ann-Kathrin Missaoui

  Michel Hübinette

  Min grundutbildning är socialpedagog, som jag byggt på med psykoterapeutisk utbildning (steg 1) samt KS grupphandledarutbildning. Jag har flertalet påbyggnadsutbildningar inom missbruksbehandling och prevention, kriminalitet, kurs i par- och familjeterapi på VSSO, systemteori samt EFT (emotionellt fokuserad terapi) för par och familjer.

  Sedan 90-talet har jag arbetat som familjebehandlare i Stockholms stad, kurator på Beroendecentrum, arbetat inom psykiatri på Långbro LVM-hem, drivit eget vårdbolag där vi arbetat med barn och unga med NPF-diagnoser.

  Min långa karriär med olika erfarenheter inom socialt arbete och psykiatri har lett mig fram till att arbeta med par- och familjeterapi. 

  Jag har både grund- och fördjupningsutbildning i EFT -Emotionellt Fokuserad terapi, och samarbetar samt delar lokal med Livspuls Stockholm.

  För mig har det varit viktigt att pröva olika yrkesroller. Det har gjort mig till en person med stor förståelseför andra och gett mig förmågan att känna in och förstå den jag möter. 

  I terapirummet beskrivs jag som varm, nyfiken, inlyssnande, klurig och omtänksam. 

  Jag är förtrogen med livets olika dimensioner och har lätt att få klienter att slappna av och känna sig trygga. Jag har sällan långt till ett leende och ser humor som ett viktigt verktyg i mina möten med människor.

  Mina fritidsintressen är bland annat golf, fiske och resor.

  Mina specialkompetenser omfattar: Par och familjeterapi, Föräldrastöd, Autism och ADHD diagnoser.

  Jag är en lagspelare, händig, hjälpsam och bra på att hitta kreativa lösningar

  Ett urval av mina utbildningar:

  • Basutbildning i Psykoterapi/ tillämpad psykoterapi, Steg 1997
  • Socialpedag, examen 1993, Vårdhögskolan KS Stockholm
  • EFT-Emotionell Fokuserad terapi för par, Stockholm EFT Center- grundkurs
  • EFT- Emotionellt fokuserad terapi för par, Stockholm EFT Center_ fördjupningskurs
  • Systemteoretisk utbildning 4terminer (E,Redemo,O Eriksson)
  • Grupphandledare på KS
  • RELAPS-Prevention Therapy
  • Kurs i Alkoholmissbruk, diagnostik, prevention, vård och behandling
  • Utbildning i Nätverkslag, Nordiska Nätverksprojektet
  • Kurs i Familjerådslag
  • Kriminalitet som livsstil
  • Byggnadsteknink gymnasieutbildning

  Jag bedriver mitt psykoterapeutiska arbete under handledning av legitimerad psykoterapeut med handledarutbildning. Jag tillämpar tystnadsplikt.

  Språk:

  Svenska, Engelska

  Medlem i:

  SEFT, Sverige

  ICEEFT i Kanada

  Kontakta mig:

  E-post: michel.hubinette@outlook.com

  Telefon: 070-9771622

   

  Våra tjänster

  Om oss

  Kontakta oss

  Personuppgiftspolicy och cookies

  Följ oss på:

  Copyright © 2024 Ann-Kathrin Missaoui & Eva Strömbäck