Föredrag och Workshops

I våra workshops, får du ta del av nya kunskaper och dela erfarenheter med andra. Det är ett givande sätt att utvecklas. Föredrag och genomgångar varvas med samtal i grupp och ges tid för reflektion och frågeställningar.

Att skiljas med barnen i fokus

Föräldrastöd i grupp-webbutbildning

Livesänd utbildning under fem tillfällen med utrymme för samtal, frågeställningar och reflektioner i grupp.

Vill du göra det bästa möjliga av en svår situation? Vi vill samla föräldrar för att tillsammans prata om hur man kan stötta sina barn igenom en separation. Med ökad förståelse om barns behov och reaktioner, stärker du ditt föräldraskap.

Varje tillfälle sträcker sig över 1,5 timme och ger utrymme för samtal, frågeställningar och reflektioner i grupp.

Teman

Tillfälle 1: Introduktion, presentation, gruppregler mm.
Tema: ”Barnen i fokus vid separation”, Skadas barnen om vi separerar? Vad innebär det att gå igenom en kris?

Tillfälle 2: Barns behov och reaktioner vid separation. Samtal om rädsla och oro över det jag inte har koll på, när barnet är hos den andre föräldern. Att ställa öppna frågor till barnen, och inte hamna i förhör, eller fråga om intima saker.

Tillfälle 3: Anknytningsteori- Barns anknytning genom livet, hur viktigt är det? Vuxnas anknytning- Vårt anknytningsmönsters betydelse vid separation. Tänker du lämna mig? Duger Jag inte? Hur skall jag klara mig?

Tillfälle 4: När konflikten fördjupas i stället för att läka. Hur kan vi upptäcka negativa samspelsmönster och inspireras till att välja andra lösningar?

Tillfälle 5: En bit på vägen mot ett blomstrade föräldraföretag? Kan det hjälpa att investera mindre känslor, och se mer av det som fungerar? Vi sammanfattar kursens teman och vad vi kan bygga vidare på för att uppnå ett mer fungerande föräldrateam.

Info

Kursdatum: inte bestämt ännu
Paketpris: 1.900 kr/person
Anmäl ditt intresse nedan, så återkommer vi när datum är bestämda.

Intresseanmälan

Vänligen fyll i ett formulär per person. Denna intresseanmälan är inte bindande.

13 + 1 =

Föredrag

 På grund av Corona kommer vi att avvakta med ämnen och datum för föredrag.