Familjeterapi

Familjeterapi är en form av psykoterapi där man arbetar med hela eller delar av familjen för att lösa problem, bemästra svåra livssituationer och komma vidare i kriser.

Livspuls erbjuder familjeterapi när det finns känslomässiga och beteendemässiga problem hos barn och ungdomar eller relationsproblem inom familjen. Barn reagerar oftast negativt på att det finns pågående konflikter mellan föräldrar eller den stress som vi vuxna ofta har att hantera i livet. De saker som inte är pratbara i en familj, blir till en börda för barnen och de kan ofta leva ut familjehemligheterna genom ett utagerande beteende. I familjeterapi kan man tillsammans lyfta upp teman som är viktiga att prata om. I familjeterapi så övar vi tillsammans på att kommunicera på ett sätt så att alla familjemedlemmar kan få komma till tals.

Hur går familjeterapi till?

Familjeterapin hos oss är stödjande och rådgivande och vi utgår ifrån de styrkor och förmågor som er familj har. Ni får själva avgöra vilka som skall delta vid första samtalet och gemensamt beskriva vad som är bekymmer i er familj. Tillsammans startar vi den terapeutiska processen utifrån den målformulering som sätts upp. Även under en familjeterapi så kan samtalen vara individuella, eller i olika konstellationer. Det kan vara förälder-barn vid ett tillfälle, båda föräldrarna vid ett annat, eller att man bjuder med en bonusförälder eller mor/far förälder. Hela familjen hålls delaktiga under familjeterapin även om man inte deltar vid alla samtal.

Ofta kan stora förändringar uppnås på relativt få samtal. Man avgör själv hur många samtal man vill ha. Ofta är det fördelaktigt att träffas med några veckors mellanrum över tid. Ni får då möjlighet att arbeta med förändring och hemuppgifter under tiden.

Varje familj är unik, tillsammans finner vi vägen för er att uppnå en tryggare och mer sammanhållen familj med god samvaro.

Livspuls bygger sitt familjeterapeutiska arbete på systemteoretisk grund.

Samtalen

Samtalen kan variera mellan 50-90 minuter och kan ges hemma hos er eller i samtalsrum. Samtalen hålls av en terapeut och ibland deltar även en reflekterande co-terapeut.

Pris

940 kr för 60 minuter samtal

1400 kr för 90 minuter samtal