Familjerådgivning

Familjerådgivningen vänder sig till par och familjer, som genom samtal med en professionell familjerådgivare, önskar bearbeta och komma vidare med relationsproblem och kriser. Det kan till exempel vara gifta par, sambos, särbos, separerade föräldrar som behöver stöd att samarbeta bättre, vuxna syskon, vuxna barn och föräldrar som behöver stöd i sina relationer

Det är de vuxna i familjen som kommer till samtalen men de kan ändå ha ett barnperspektiv om det är där svårigheterna ligger. Samtalen kan se olika ut beroende på hur er situationen ser ut och vilka önskemål ni har. 

Vi hjälper er med frågor som rör till exempel:

  • Samspel
  • Kommunikation
  • Konflikter
  • Kriser
  • Intimitet/Närhet
  • Utmaningar i livets olika faser
  • Trauman som försvårar relationen
  • Separation
  • Bonusfamiljer

Vår familjerådgivare arbetar med metoder som bygger på evidens och beprövad erfarenhet. Den teoretiska grunden vilar på psykodynamisk grund, anknytningsteori och sexologi och är specialiserade på Emotionellt Fokuserad Parterapi (EFT). 

EFT är en av de former av parsamtal som har starkast stöd från forskning. Studier visar att ca 90 % av de par som gått i parterapi med EFT förbättrar sin relation avsevärt och att ca 70% av de par som är i kris kan arbeta sig igenom krisen.

Pris:

Den är subventionerad för dig som är skriven i någon av våra avtalskommuner:

Danderyd 

350Kr egenavgift för 90min samtal (5 samtal)

Nacka kommun

450kr egenavgift för 90min samtal (5 samtal)

Fler avtal kan komma upp här inom kort. 

Hitta till oss:

Vi erbjuder samtal på mottagning och video

Vår mysiga mottagning ligger på Wallingatan 37, 1 trappa upp till höger.

För bokning av familjerådgivning: 

 Ann-Kathrin Missaoui

ann-kathrin.missaoui@livspuls.com

Mobil: 073-6001686