Konsulttjänster

Livspuls erbjuder konsulttjänster både till kommuner och företag.

Kommun/ Socialtjänst

Vi har mångårig erfarenhet av systemiskt arbete och att arbeta med komplexa ärenden på uppdrag av Socialtjänsten. Vi har adekvat grundutbildning och gedigna påbyggnadsutbildningar.

Familjebehandling:

Vi erbjuder behandling i familjer där det finns komplex problematik. Vi har bland annat erfarenhet av att arbeta med separationskonflikter, våld i nära relation/ familjen, hedersrelaterad problematik, psykisk ohälsa, samt integrationsproblematik. Familjebehandlingen utgår ifrån hemmet och kan innefatta kontakter med skola, vårdkontakter och familjens nätverk. Vi är flexibla och kan även arbeta på kvällar och helger.

Utredningar:

Vi utför utredningar på hemmaplan både i Stockholm och på andra orter. Utredningar på annan ort görs under en intensiv period eller återkommande perioder av några dagar åt gången. Vi har specialkompetens gällande småbarns utredningar där omsorgsbehov och samspels bedömningar görs.

Efter utredning, kan uppdraget övergå till en behandlande insats i enlighet med familjens behov och Socialtjänstens önskemål.

Kartläggning:

Vi genomför kartläggningar av ärenden där flertalet utredningar har gjorts men problematik kvarstår och framstår som komplicerad. Då gör vi en genomgång och sammanställning av tidigare utredningar och belyser behoven i familjen.

Umgängesstöd:

Vi erbjuder umgängesstöd mellan barn och föräldrar, där Socialtjänsten har fortsatt oro för barnets bästa. Det kan handla om barn som behöver tryggas inför mötet med sin förälder där det funnit våld, missbruk eller psykisk ohälsa. Vi kan även arbeta med barn som varit placerade och skall börja träffa sina föräldrar och förberedas för en hemflytt.

Kvalificerad kontaktperson/ ungdomscoach:

Med vår breda kompetens och erfarenhet så kan vi arbeta stödjande och utvecklande med unga vuxna. Vi erbjuder samtalsstöd, aktivitet, hjälp med att kontakter med myndigheter, vårdkontakter och Arbetsförmedling mm.

Välkomna att kontakta oss för offert och förfrågningar.

Företag

Har det uppstått situationer på arbetsplatsen/ företaget som kräver en stödjande eller konfliktlösande insats, så kan Livspuls åta sig uppdraget att komma till er och träffa den enskilde eller de berörda parterna. Vi utreder situationen med enskilda samtal, eller gemensamma där så är möjligt. Därefter lägger vi upp ett förslag till handlingsplan.

Exempel på där Livspuls kan göra skillnad:

  • Konflikter på arbetsplatsen
  • Stressrelaterad problematik
  • Individuella kris- och stödsamtal till anställda
  • Vid krissituationer på arbetsplatsen där även familj har drabbats indirekt, kan samtal inkludera även familjemedlemmar.

Vare sig det finns företagshälsovård på ert företag eller ej, så kan vi vara ett komplement till den och till vanlig primärvård. Våra tjänster är rehabiliterande och förebyggande behandlingar som kan hjälpa din medarbetare att snabbare komma tillbaka i arbete.

Ladda ned och läs mer

Välkomna att kontakta oss för offert och förfrågningar.

Vad kan vi hjälpa dig med?

3 + 10 =