Livesänd utbildning under fem tillfällen med utrymme för samtal, frågeställningar och reflektioner i grupp.
Vill du göra det bästa möjliga av en svår situation? Vi vill samla föräldrar för att tillsammans prata om hur man kan stötta sina barn igenom en separation. Med ökad förståelse om barns behov och reaktioner, stärker du ditt föräldraskap.

Varje tillfälle sträcker sig över 1,5 timme och ger utrymme för samtal, frågeställningar och reflektioner i grupp.

Start 22/4