Föräldrastöd

Ibland känns det utmanande och svårt att vara förälder och man vet inte vart man skall vända sig. Står ni inför en skilsmässa, har ni fått nya familjemedlemmar, barn, bonusbarn eller föräldrar? Det här är saker som ofta kan ställa livet på ända. Livspuls föräldrastöd är en möjlighet att bli stärkt som förälder och bli sedd och förstådd av erfarna familjebehandlare/ terapeuter. Tillsammans kan vi finna sätt att bemöta ditt barn/dina barn och få ert familjeliv att fungera det sätt ni önskar.

Det är en utmaning att vara förälder, vissa perioder är det lätt att tappa rutiner och struktur men det kan vara svårt att få tillbaka dem. Särskilt i perioder som vid skilsmässa, sjukdom, arbetslöshet eller när barnet utvecklas så ställer det krav på föräldraskapet.

Neuropsykiatriska funktionsavvikelser ställer ytterligare krav på föräldraförmågan.

I samtal med Livspuls kan du/ni finna förklaringar till varför barnet /ungdomen uppvisar ett visst beteende. När man kan förstå vilken funktion ett visst beteende har och vad barnet försöker påkalla, så blir det lättare som förälder att bemöta och förstå barnet. Det brukar även sänka barnets utagerande och skapa mer harmoni i familjen.

Föräldrastöd vid skilsmässa

Vid en skilsmässa så vet man att barnen oftast är de som drabbas hårdast. Föräldrar fattar beslut som ligger helt utanför barnens makt och de kan bli lidande av föräldrarnas konflikter. Med Livspuls föräldrastöd så kan ni tillsammans arbeta fram en plan för ert framtida samarbete och hur ni blir ett föräldrateam. Gemensamt utforskar vi vad som ställer till era svårigheter, vad ni vill förändra och hur kan ni göra det.

Stärk dig i din föräldraroll

Vi erbjuder föräldrastöd till dig enskilt eller som föräldrapar, eller med bonusförälder. Vårt mål är att stärka dig i din föräldraroll, vägleda i frågor som rör föräldraskap och barns utveckling. Vi har lång erfarenhet av familjearbete där vårdnadstvister pågår eller har pågått och vet att barn kan fara illa. Det är vår önskan att tillsammans med er föräldrar förebygga en negativ utveckling för er och era barn.

Vi har utbildning i barn och ungdomspsykologi och lång erfarenhet av att arbeta med barn och föräldrastöd. Välkommen till Livspuls med dina frågeställningar.

Pris

890 kr för 50 minuter samtal

 

Föräldragrupp online

Att skiljas med barnen i fokus

Vill du göra det bästa möjliga av en svår situation?

Vi vill samla föräldrar för att tillsammans prata om hur man kan stötta sina barn genom en separation.

Start den 22/4