Individuell terapi

Individuell terapi skapar möjligheter för dig att få en förståelse för dig själv och din livssituation. Vill du ha ut mer av livet? Saknar du livslust och vill ta ut en ny riktning med nya mål? Har du svårt att hantera konflikter och bevara relationer? Besväras du av utmattning, depression, svag självkänsla eller fobier? Psykoterapi är ett sätt att vårda din själ och en investering i din livskvalité.

Så fungerar individuell terapi

I individuell terapi skapas utrymme att reflektera, bearbeta och förändra dina tankar. Du får ökad förståelse av hur tidigare upplevelser och erfarenheter genom livet påverkar din situation idag. Det kan röra sig om relationerna till dina föräldrar eller traumatiska upplevelser som påverkar dig mer än du kanske är medveten om. Tillsammans med en terapeut utforskar du din historia och kan finna sätt att kompensera brister i den tidiga anknytningen. Syftet är att öka medvetenheten om hur du fungerar i relationer till andra och hur andra påverkar dig. Det ger dig bättre möjligheter att gå mot det liv som du önskar och att fatta nya viktiga beslut. Målet är att du skall uppnå ett ökat välbefinnande och en bättre balans i livet.

Vem skulle du vilja vara om du vågade följa ditt hjärta?  Låt oss utforska det tillsammans.

Samtalen är helt och hållet dina. Vi gör en plan tillsammans där vi utgår ifrån vad dina behov är och vad du vill arbeta med.

Vi arbetar utifrån flertalet evidensbaserade metoder i våra samtal.

Vi ses i vår gemytliga lokal på Södermalm där vi möter dig med respekt, omtanke, erfarenhet och kunskap.

Pris

890 kr för 50 minuters samtal