Parbesiktning

Parbesiktning är en djupdykning in i er relation. Ni gör ett avbrott från jobb och vardag, för att sätta er ner i ett samtal med fokus på det viktigaste ni har, varandra. Parbesiktning består av två 90-minuters samtal där det första samtalet har fokus på att få reflektera kring hur ni upplever er relation och hur ni har det med varandra. Kanske står ni inför stora beslut och förändringar i livet? Beslut om barn, husköp eller att ni är nya i er relation och vill fördjupa den. Har ni problemområden att identifiera så är parbesiktning till god hjälp.

Parbesiktning tillfälle 1

90 minuters samtal där båda får tid att beskriva hur relationen fungerar. Vilka är era problemområden och vilka är era styrkor? Ni får lyssna på varandra och få en fördjupad förståelse för varandras upplevelser och behov.

Parbesiktning tillfälle 2

90 minuters samtal där ni får en återspegling av er berättelse om hur er relation ser ut. Ni får information och handledning kring hur ni kan hantera potentiella svårigheter, verktyg och eventuella hemuppgifter som ni kan fortsätta att arbeta med på egen hand. Målet är att stärka det positiva i er relation och ni kan fortsätta utveckla er tillsammans i en varm, god relation.

Pris

Paketpris: 3.200 kr

Parbesiktning ges både fysiskt och online via länk.