Personuppgiftspolicy och cookies

Livspuls

Livspuls (inklusive webbplasten livspuls.com) ägs och drivs gemensamt av:

Ann-Kathrin Missaoui, org nr

Eva Strömbäck AB, org nr 559304-1725

Vi kan kontaktas på info@livspuls.com

Vi värnar om din personliga integritet och denna policy förklarar hur vi samlar in och använder dina personuppgifter och hur webbplatsen använder cookies.

Personuppgiftspolicy

Allmänt

För att på bästa sätt kunna anpassa tjänsterna till varje individs behov och önskemål, samt för att i övrigt uppfylla lagstiftare och/eller beställares krav, samlar vi in och bearbetar olika personuppgifter.

All behandling av personuppgifter sker utifrån bestämmelserna i gällande integritetsskyddslagstiftning och i enlighet med EU:s dataskyddsdirektiv GDPR (General Data Protection Regulation).

Personuppgifterna sparas så länge som krävs för att uppfylla ovanstående ändamål, eller så länge som vi enligt lag är skyldiga att göra detta.

Uppgifter lämnas endast ut till tredje part om så krävs för att vi ska kunna tillhandahålla våra tjänster eller om detta krävs i lag, följer av förordning, domstols- eller myndighetsbeslut, eller om du samtycker till att din information delas.

Livspuls kommer inte att hyra ut eller sälja potentiellt personidentifierande och personidentifierande information till någon.

Klienter

Vi samlar endast in de personuppgifter som behövs för att ge individanpassad behandling och för att kunna sköta vår klientadministration.

Webbplatsbesökare

På samma sätt som de flesta webbplatsvärdar samlar Livspuls in information som inte är personligt identifierbar av det slag som webbläsarprogram och servrar normalt gör tillgänglig, såsom typen av webbläsare, inställningar om önskat språk, refererande webbsida samt datum och tid för varje besökares begäran. Syftet hos Livspuls med insamlingen av ej personligt identifierbar information är att bättre förstå hur besökarna på livspuls.com använder webbplatsen.

Livspuls samlar även in information som eventuellt kan identifiera vissa personer, såsom IP-adresser (internet protocol). Dock använder inte Livspuls denna information till att identifiera besökare.

Personligt identifierande information som namn och e-postadress samlas endast in via våra kontaktformulär.

Dina rättigheter

Du kan:

  • begära en kopia på de personuppgifter vi har om dig
  • begära att vi uppdaterar de personuppgifter vi har om dig
  • begära att vi tar bort de personuppgifter vi har om dig på våra aktuella system eller begränsa hur vi använder dessa personuppgifter
  • motsätta dig behandling av dina personuppgifter, och/eller
  • återkalla ditt samtycke att behandla dina personuppgifter (i den mån sådan behandling baseras på ditt samtycke och samtycke är den enda tillåtna basen för behandlingen).

Om du vill utöva dessa rättigheter, eller vill förstå om dessa rättigheter gäller dig ber vi dig kontakta oss på info@livspuls.com

Cookies

Cookies är små textfiler som lagras i din webbläsare av sidor du besöker. De innehåller vanligtvis en hemsida och en identifierare. Cookies hjälper till att förbättra din upplevelse medan du navigerar på hemsidan.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse.

Cookies från tredje part

Vi använder cookies från tredje part (Google Analytics) för att spåra hur du använder vår hemsida, för att till exempel kunna se vilka sidor du besöker och hur länge du är på varje sida. Det hjälper oss att få en bättre förståelse av hur folk använder vår sida och hur de kommer in på den, vilket i sin tur hjälper oss att skapa bättre kampanjer.

Du kan förhindra att cookies placeras i dina webbläsarinställningar. Detta kan dock påverka funktionaliteten hos sidorna du besöker. Cookies på vår sida är inte nödvändiga, men kan förbättra din upplevelse.